Easy WMS

Povećajte efikasnost i profitabilnost skladišnih procesa kroz kontrolu i optimizaciju u realnom vremenu.

EasyWMS sistem može kontrolisati skladišta u kojima se upravljanje procesima vrši ručno pomoću papira ili ručnih terminala, miks skladišta i velika potpuno automatizovana skladišta sa istom efikasnošću.

Kako Easy WMS unapređuje Vaše poslovanje?

 • Fleksibilnost, prilagodljivost, skalabilnost. Kapacitet prilagođavanju novim tehnologijama, promenama potražnje, većoj prodaji…
 • Potpuna kontrola. U svakom trenutku znate šta imate na zalihama, odakle su došle, gde su pozicionirane i kuda se kreću. Kontrola zaliha u realnom vremenu.
 • Predstavljate pouzdan servis Vašem kupcu. Visoka tačnost isporuka bez ikakve greške sa mogućnošću preciznog planiranja isporuka Vas pozicionira ispred konkurencije.
 • Upravljanje radnim procesima. Razvijate tokove radnih procesa i informacija unutar skladišnog poslovanja.
 • Integracija sa bilo kojim ERP sistemom. Bolja koordinacija procesa od proizvodnje do isporuke robe krajnjem kupcu.

Bolja iskorišćenost
prostora za

Smanjenje broja
operacija za

Smanjenje grešaka
za

 • Profitabilnost. Brz povrat investicija, zahvaljujući dobro optimizovanim procesima i brzoj implementaciji.
 • Niži logistički troškovi. Optimizujte radnu snagu i manipulativne troškove.
 • Tačno, brzo komisioniranje. Kraće vreme komisioniranja, sa ogromnim smanjenjem grešaka.
 • Automatizacija tokova informacija i procesa. Ažuriranje i analiziranje podataka u realnom vremenu ubrzava odluke u kritičnim situacijama.
 • Evolucija. Sistem se prilagođava rastućim potrebama Vašeg poslovanja ili tržišnih trendova, kao što je Omni-channel marketing ili E-komerc, racionalizijući isporuke koristeći napredne operacije –  picking in Waves i Cross-Docking.

Najbolji alat za nadgledanje i konsolidaciju magacinskog poslovanja

Easy WMS je moćan, prilagodljiv i fleksibilan softver koji kontroliše, koordinira i upravlja svim kretanjima, operacijama i procesima koji se odvijaju u skladištu (prijem, uskladištenje, priprema naloga i otprema naloga…), uvećavajući profitabilnost skladišta

 

 

Easy WMS je optimiziran da prati rast i razvoj kompanije, obezbeđujući alate i opcione module pomoću kojih korisnik može da konfiguriše softver u skladu sa promenama potreba kompanije, sa maksimalnom fleksibilnošću i autonomijom.

 • Model baziran na SaaS (Softver as a service)
  Cloud rešenje sa 100% web interfejsom. Klijent pristupa Easy WMS-u, povezanim aplikacijama i ažuriranjima preko bilo kog web pretraživača, sa maksimalnom sigurnošću i bez potrebe za dodatnim ulaganjem u infrastrukturu za instalaciju softvera(server, licence…). Izborom ove opcije smanjuje se vreme implementacije.
 • Model baziran na lokalnom serveru klijenta
  Kod ovog modela, i softver i hardver moraju biti smešteni na lokaciji klijenta. U okviru hijerarhijske strukture i strukture menadžmenta, Easy WMS je lociran na nivou tek ispod globalnog sistema upravljanja (ERP) kompanije, sa kojim se uspostavlja direktna komunikacija, bez posredničkih nivoa i bez mogućnosti pojavljivanja greške prilikom razmene podataka.

Zakažite prezentaciju